قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیم و قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیدند هماهنگ شویم. خودت برای خودت زندگی کن، همانطور که دوست داری همانطور که لذت میبری. و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی، کسی در این دنیا خوشبختی و شادی را به تو تعارف نخواهد کرد. خودت ,زندگی ,دیگران ,زندگی کنیم ,دیگران زندگی ,افکار دیگران ,قرار نیست ,افکار دیگران زندگی منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

گیگ دی ال پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان پاپ موزیک شب که میشه dl-mu5ic فروشگاه گیوه کرد تک ترفند اینجا همه چی هست پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان Pr0zhe.Ir